POMOC PRAWNA DLA FRANKOWICZÓW

POMOC FRANKOWICZOM

Sytuacja osób, które otrzymały kredyt denominowany lub indeksowany do waluty franka szwajcarskiego jest obecnie wyjątkowo skomplikowana. Ze względu na znaczny wzrost kursu tej waluty kwota kredytu jest trudna do spłacenia. Istnieją jednak prawne możliwości, dzięki którym można tę sytuację naprawić lub chociaż poprawić.

pomoc-prawna-finansowa-Warszawa-Łódź-Wrocław

Każda umowa kredytowa jest inna, ale dzięki dokładnej analizie można ją unieważnić w całości lub pewnej części. Oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta, dzięki czemu tworzymy pozwy dostosowane konkretnie do specyfiki danej umowy i sytuacji.

Co możesz zyskać?

Znaczna redukcja długu
Możesz zmniejszyć swój kredyt nawet o 70%!

Odzyskanie pieniędzy
Możesz odzyskać nawet 1/3 wpłaconych rat.

Unieważnienie klauzul niedozwolonych

Zobacz przykład

WYSOKOŚĆ KREDYTU: 293 000 zł (122 928,47 CHF)OKRES KREDYTOWANIA: 30 lat
KREDYT POZOSTAŁY DO SPŁATY W ROKU 2016 WG BANKU: 100 379,18 CHFWYLICZONA NADPŁATA: 49 815,44 zł
OSZCZĘDNOŚĆ W POSTACI ZMNIEJSZENIA KOLEJNYCH RAT W MIESIĄCU: Przykładowo, z raty 1 755,84 zł, winien zapłacić 1 026,95 złZASTRZYK FINANSOWY W POSTACI ZWROTU NADPŁACONYCH RAT: 49 815,44 zł

Co można zrobić z taką nadpłatą w wysokości 49 815,44 zł?

Opcja 1: Wakacje kredytowe

W tym wypadku przez okres około 45 miesięcy nie musimy spłacać kolejnych rat kredytu

Opcja 2: Zaliczenie na spłatę kredytu

Zaliczenie tej kwoty na spłatę kredytu spowoduje zmniejszenie przyszłych rat kredytowych

Opcja 3: Zastrzyk gotówkowy

Zwrot gotówki, czyli wypłacenie fizycznych pieniędzy

ŚCIEŻKA NASZYCH DZIAŁAŃ JEST PROSTA

Z resztą... sam zobacz!

1.

Analiza dokumentów
(umowa kredytowa, tabela wpłat z całego okresu kredytowania)

2.

Postępowanie reklamacyjne wobec banku

3.

Postępowanie z Rzecznikiem Finansowym
(uzyskanie opinii RF)

4.

Postępowanie sądowe I instancja

5.

Postępowanie sądowe II instancja

FAQ

Na czym polega możliwość dochodzenia zwrotu nadpłaty?

Banki w umowach kredytowych stosowały niedozwolone klauzule indeksacyjne, pozwalające na przeliczanie zobowiązań klientów według kursu waluty obcej przyjętej przez bank. Po uznaniu tego typu klauzul przez sądy za bezskuteczne, kredyt powinien być spłacany bez indeksacji do kursu waluty obcej. Oznacza to, że przez wiele lat klienci płacili zbyt wysokie raty kredytu.

Na jakiej podstawie można zakwestionować podpisaną przeze mnie umowę?

Umowę kredytową można unieważnić lub zakwestionować, mimo złożonego na niej przez konsumenta podpisu, w przypadku kiedy jej zapisy zawierają tzw. klauzule abuzywne.

Co to są klauzule abuzywne?

Są to niedozwolone postanowienia umowne. Zgodnie z Art. 3851 § 1 KC: Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Na czym polega unieważnienie klauzul abuzywnych?

Przyjęcie przez sąd, że zapisy umowy są klauzulami abuzywnymi powoduje, iż takie zapisy w umowie kredytowej nie wiążą kredytobiorcy. W przypadku klauzul indeksacyjnych oznacza to, że umowa kredytowa od początku stanowiła kredyt w złotówkach.

Czy kancelaria zajumuję się tylko kredytami w walucie FCH
Nie, pomagamy również w kredytach waloryzowanych w innych walutach.
Czy po 10 latach od uruchomienia kredytu roszczenie się przedawnia?
Nie, roszczenie o unieważnienie klauzul abuzywnych lub umowy kredytowej nie przedawnia się - sprawę sądową możemy założyć nawet po upływie 10 lat. Przedawnieniu natomiast ulegają roszczenia pieniężne - po 10 latach od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że możemy domagać się zwrotu od Banku nadpłaconych rat za okres ostatnich 10 lat.
Czy można dochodzić zwrotu nadpłaconych rat po całkowitej spłacie kredytu?
Tak, całkowita spłata kredytu nie ma wpływu na możliwość zakwestionowania klauzul abuzywnych zawartych w umowie kredytowej.

Zachęcamy do bezpłatnej analizy, która pozwoli określić podstawę odzyskania należności w Państwa sprawie.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

W wyniku naszych działań możesz uzyskać następujące korzyści:

  • Zwrot dotychczasowych nadpłat wynikających z różnicy między dokonaną spłatą a faktyczną należnością;
  • Ponowne obliczenie wysokości oprocentowania i pozostałych do spłaty rat kredytu po kursie z dnia uruchomienia;
  • Wtórne rozpisanie całości kredytu wynikające ze zmiany kredytu na kredyt w złotówkach;
  • Unieważnienie umowy kredytowej – zamknięcie kredytu.